PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2013-02-25
Wymogi EUTR już wprowadzone w DLH Poland!
Od 3 marca 2013 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące legalności drewna wprowadzanego na rynek europejski.

DLH POLAND Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 1D
02-495 Warszawa

tel. 22 667 44 14
fax 22 667 42 88
info@dlh.pl
www.dlh.pl

» więcej o firmie

DLH Poland, lider w imporcie drewna jako jedna z pierwszych firm w Polsce dostosowała już swoją ofertę produktów do nowych wymogów.

Nielegalne pozyskiwanie i handel drewnem to problemy globalne, mające poważne skutki o charakterze gospodarczym, środowiskowym, a także społecznym. Nowe rozporządzenie EUTR zobowiązuje importerów drewna do wdrożenia Systemu  Zasad Należytej Staranności zapobiegającego wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego drewna na rynek Unii Europejskiej. System ten musi obejmować między innymi dostęp do informacji o: ilości, nazwie gatunku, kraju, regionie pochodzenia, a także danych dostawcy oraz zgodności z obowiązującymi w kraju pozyskania przepisami prawa dot. gospodarki leśnej. Co więcej, importer jest zobowiązany do oceny ryzyka na podstawie zebranych informacji, a także ograniczenia ryzyka w przypadku stwierdzenia jego wysokiego poziomu. Importer, zgodnie z nowym rozporządzeniem, musi również prowadzić ewidencję podmiotów, od których kupuje, jak i podmiotów, którym sprzedaje drewno.


Schemat importu drewna na teren UE
Fot. DLH Poland

- Nowe rozporządzenie EUTR, to przede wszystkim krok w kierunku legalnego handlu drewnem. Jako światowy lider w imporcie drewna, firma DLH Poland dostosowała wszystkie procedury do nowych wymogów. Jesteśmy w stanie dostarczyć drewno zgodne z wymogami EUTR, ponieważ od 2002 roku w naszej firmie funkcjonuje System Weryfikacji Legalności Dostaw. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom system ten gwarantuje, że każdy dostawca oceniany jest pod kątem ryzyka związanego z wymogami EUTR - mówi Piotr Piechota, Dyrektor Operacyjny w firmie DLH Poland.

Firma DLH Poland importując drewno bierze na siebie całą odpowiedzialność za sprowadzany surowiec. Wszystkie oferowane produkty są zgodne z rozporządzeniem Unii Europejskiej EUTR, w związku z czym firmy, które dokonają zakupu produktów DLH Poland nie będą zobligowane do wdrażania Systemu Zasad Należytej Staranności. Jedynie będą zobowiązane do spełnienia wymagań określonych dla podmiotów handlowych działających w UE, czyli prowadzenia ewidencji swoich bezpośrednich dostawców.


Drewno DLH Poland
Fot. DLH Poland

- Wprowadzenie towaru na rynek UE po raz pierwszy ma miejsce z chwilą zwolnienia lub odprawy drewna czy produktów z drewna przez władze celne. Od 3 marca legalność pochodzenia drewna będzie warunkiem koniecznym przy zawieraniu kontraktów i handlu na terenie UE. Dlatego system EUTR zaczął obowiązywać w naszej firmie ponad miesiąc wcześniej. Chcemy, aby nasi Partnerzy Handlowi mieli pewność, że ciągłość dostaw pozostanie niezakłócona - dodaje Piotr Piechota, Dyrektor Operacyjny w firmie DLH Poland.

Według nowych wymogów proces zgodności prowadzony przez podmiot handlowy w trakcie zakupu drewna np. w krajach tropikalnych, musi obejmować cały łańcuch dostaw. Dotyczy to szczególnie krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, dlatego sama licencja eksportowa może okazać się niewystarczająca. Jeżeli mamy do czynienia z drewnem sprowadzanym z upraw europejskich, ryzyko jest niższe, stąd weryfikacja może być nieco prostsza. Certyfikaty FSC oraz PEFC, jak i inne tego typu nie zwalniają z wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności. Uzyskanie certyfikatów można traktować jedynie jako element ograniczający ryzyko, wpływa on na uproszczenie całego procesu. Natomiast zezwolenia FLEGT bądź CITES uznawane są za potwierdzenie zgodności z wymaganiami EUTR. Ich posiadanie zwalnia z wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności.

źródło: DLH