PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE EKSPERT OKIENNY
2023-12-15
Droga REHAU – 75 lat tworzenia wartości, przemian i wizji
Dzięki swoim innowacyjnym produktom i rozwiązaniom systemowym firma polepsza jakość życia ludzi. REHAU świętuje obecnie 75 rocznicę ...

REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1A
62-081 Baranowo

tel. 61 849 84 00
poznan@rehau.com
www.rehau.pl

» więcej o firmie

Engineering progress. Enhancing lives. Tak dziś definiuje się REHAU. Dzięki swoim innowacyjnym produktom i rozwiązaniom systemowym firma polepsza jakość życia ludzi. REHAU świętuje obecnie 75. rocznicę powstania i wraz ze swoimi pracownikami spogląda w przeszłość, ale przede wszystkim w przyszłość.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rakietę Ariane do badań kosmosu, ogrzewanie murawy na stadionie olimpijskim w Berlinie czy kolej podziemną w Kairze - we wszystkich tych projektach można znaleźć know-how i wiedzę techniczną. REHAU. Zdolność adaptacyjna i silne fundamenty oparte na wartościach sprawiły, że rodzinna firma stała się dziś rodziną firm, które inwestują i będą inwestować w zrównoważony rozwój w przyszłości. REHAU kładzie też duży nacisk na rynki z potencjałem wzrostu. Grupa rozwija się obecnie w Afryce, gdzie niedawno przejęto firmę z RPA. Nowym punktem na mapie obecności REHAU jest również Meksyk, jako kolejny kamień milowy w historii firmy. W grudniu zostanie tu otwarty zakład produkcyjny dla przemysłu meblarskiego, aby zaspokoić rosnący popyt na produkty REHAU w Ameryce Północnej i Środkowej.


Założyciel firmy Helmut Wagner (po prawej)

Założyciel firmy Helmut Wagner położył podwaliny pod historię sukcesu w 1948 roku w górnofrankońskim mieście Rehau. To tutaj, terenie fabryki wyrobów skórzanych, rozpoczął zastępowanie konwencjonalnych materiałów tworzywami sztucznymi, polepszając przy tym ich właściwości. Rozpoczynając od dwóch zatrudnionych pracowników i jednej maszyny, opierając się na takich wartościach jak zaufanie, niezawodność i innowacyjność, stworzył odnoszącą sukcesy firmę przemysłową.

W 2000 r. jego synowie Jobst Wagner, jako prezydent, i dr Veit Wagner, jako wiceprezydent, przejęli stery firmy i konsekwentnie rozwijali ją w kierunku dziś działającej Grupy REHAU. W 2021 r. Jobst Wagner przekazał prezydenturę dr Veitowi Wagner i sam objął stanowisko wiceprezydenta. Wraz z Nilsem Wagner, jako osobą odpowiedzialną za nowe projekty w REHAU New Ventures, już trzecie pokolenie aktywnie działa w roli liderów Grupy. W 2021 roku pionier i wizjoner Helmut Wagner zmarł w wieku 95 lat.

Dziś Grupa REHAU to międzynarodowa rodzina firm ze 190 lokalizacjami na całym świecie, 20.000 pracowników i rocznym obrotem przekraczającym 4,5 miliarda euro. Wraz z Meraxis, REHAU New Ventures, RAUMEDIC, REHAU Automotive i REHAU Industries, Grupa łączy pięć subgrup pod jednym dachem. Receptą na sukces jest pionierski duch, silne, oparte na wartościach fundamenty i zdolność do adaptacji. Oprócz nieszablonowego myślenia, DNA Grupy obejmuje równowagę między doświadczeniem a odwagą do podejmowania ryzyka i, co nie mniej ważne, chęcią ciągłego rozwoju.


Dr. Veit Wagner (po lewej) i Jobst Wagner (po prawej)

Dr Veit Wagner, prezes Grupy REHAU, jest przekonany iż "...zmiany stanowią podatny grunt dla nowych pomysłów i innowacji, które czynią nas konkurencyjnymi w dłuższej perspektywie".

REHAU wytłoczył pierwszy profil okienny z tworzywa sztucznego w 1958 roku. W 1987 roku firma wprowadziła pierwszą technologię tulei zaciskanych do łączenia rur i od tego czasu sprzedała ich miliard sztuk. Obecnie co trzeci samochód w Europie zawiera komponenty tego specjalisty w dziedzinie polimerów. 400 000 kilometrów rur REHAU do mikrokabli łączy ludzi na całym świecie. Z około 100 wnioskami patentowymi rocznie, REHAU jest jednym z największych wnioskodawców patentowych w Niemczech.

Firma kształtuje przyszłość w sposób tak zrównoważony, jak to tylko możliwe, ponieważ zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w strategii firmy. Już w latach 50-tych firma REHAU wprowadziła recykling tworzyw sztucznych do swoich procesów produkcyjnych. Pod koniec lat 80-tych firma zainicjowała również rozwój koncepcji utylizacji odpadów. Obecnie gospodarka o obiegu zamkniętym, dostawy energii zorientowane na przyszłość i promowanie różnorodności są kluczowymi kwestiami korporacyjnymi na drodze do jeszcze większego zrównoważonego rozwoju. REHAU dąży na przykład do zwiększenia udziału materiałów z recyklingu w produkcji do poziomu 20% w 2025 roku. Ponad połowa profili okiennych REHAU zawiera już teraz nawet do 75% granulatu pochodzącego z materiałów z recyklingu. Grupa dąży do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji CO2 produkcji na całym świecie do 2035 roku. Cel ten został już osiągnięty w poszczególnych lokalizacjach. W ten sposób REHAU pracuje z silnym wytyczonym celem w kierunku zrównoważonej i innowacyjnej przyszłości - zgodnie z mottem "Engineering Progress. Enhancing lives." - dla przyszłych pokoleń.