PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE EKSPERT OKIENNY
2023-05-12
Zdrowe i energooszczędne budownictwo z Soudal
SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) to nowoczesny system do ciepłego montażu stolarki w warstwie termoizolacyjnej, bezpośrednio na ...

SOUDAL Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów

tel. 22 785 90 40
fax 22 785 90 40
soudal@soudal.pl
www.soudal.pl

» więcej o firmie

Firma Soudal nawiązała współpracę z Akademią Zdrowego Budownictwa, jednostką szkoleniową akredytowaną przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (Passive House Institute) i Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku. W ramach realizowanego w Akademii Międzynarodowego Programu Szkoleniowego - Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, prezentowane są m.in. komponenty systemu montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia SoudaFrame SWI, który jest w pełni zintegrowany z systemem szczelnego montażu stolarki otworowej Soudal Window System.

Soudal, światowy lider rynku chemii budowlanej, od lat koncentruje swoje wysiłki na poszukiwaniu rozwiązań, które umożliwiają zminimalizowanie zapotrzebowania energetycznego budynków.

Ciepły montaż w budynkach pasywnych z SoudaFrame SWI

Propozycją firmy dla budownictwa pasywnego jest SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) - nowoczesny system do ciepłego montażu stolarki w warstwie termoizolacyjnej, bezpośrednio na specjalnej ramie montażowej. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką sztywność konstrukcji, gwarantuje doskonałą izolacyjność akustyczną połączenia i eliminuje konieczność stosowania metalowych łączników. System ten może zostać wykorzystany zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach - przy montażu wszystkich typowych profili okiennych i drzwiowych.

SoudaFrame SWI gwarantuje osiągnięcie najwyższej izolacyjności cieplnej w miejscu styku stolarki z murem i radykalnie ogranicza ryzyko powstania mostków termicznych, a jego skuteczność potwierdza certyfikat Passive House Institute. Co istotne, powinien być stosowany łącznie z Soudal Window System (SWS), z którym jest w pełni kompatybilny. W Soudal Window System izolacja wokół stolarki wykonana jest z trzech ściśle współpracujących ze sobą warstw: poza wysokiej jakości pianką poliuretanową, która służy do wypełnienia szczeliny między ramą okienną lub drzwiową a ścianą zewnętrzną, wykorzystywane są tutaj specjalne taśmy paroizolacyjne lub płynne membrany Soudatight w celu zabezpieczenia pianki przed degradacją na skutek zawilgocenia. W rezultacie Soudal Window System pozwala diametralnie poprawić efektywność energetyczną obiektu.

Edukacja z zakresu efektywności energetycznej budynków we współpracy z Akademią Zdrowego Budownictwa

Promując ideę możliwie najwyższej energooszczędności w budownictwie, Soudal chętnie angażuje się w inicjatywy edukacyjne, organizowane z myślą o upowszechnianiu wiedzy z tego zakresu i rozwijaniu kompetencji profesjonalistów, a także prowadzi własne szkolenia dla monterów stolarki budowlanej.  W ostatnim czasie firma podjęła współpracę z Akademią Zdrowego Budownictwa, założoną przez architekta Kamila Wiśniewskiego. Oferowane przez Akademię Międzynarodowe Programy Szkoleniowe z budownictwa pasywnego i energooszczędnego dla projektantów, inżynierów, wykonawców i innych uczestników procesu budowy oraz przedstawicieli sektorów powiązanych, posiadają akredytację Passive House Institute w Darmstadt oraz Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.

Wiedza zawarta w materiałach szkoleniowych, stanowi wypadkową ponad 33 lat doświadczeń projektantów, fizyków budowli, inżynierów, wykonawców i innych pracowników Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt oraz ponad 13 lat doświadczeń trenera. Jest to jedyny taki program szkoleniowy w Polsce. Program Szkoleniowy - Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowego montażu okien i drzwi przy wykorzystaniu rozwiązań Soudal oraz ich wpływu na inne systemy budynku, w tym grzewczo-chłodzące i wentylacyjne. Wśród prezentowanych komponentów SoudaFrame SWI oraz Soudal Window System znajdują się:

  • pianka poliuretanowa Flexifoam do uszczelnienia złącza okiennego, gwarantująca najwyższą izolacyjność termiczną i akustyczną spojenia, taśmy paroszczelne SWS Basic Plus Inside oraz SWS Alu Plus Inside, które zabezpieczają piankę przed działaniem wilgoci zgromadzonej wewnątrz budynku,
  • taśmy paroprzepuszczalne SWS Basic Plus Outside oraz SWS Basic Plus UV Outside, które przeciwdziałają przenikaniu wilgoci z otoczenia budynku do warstwy ocieplenia, a jednocześnie umożliwiają migrację pary wodnej w kierunku odwrotnym,
  • płynna membrana do zastosowań zewnętrznych Soudatight Hybrid oraz zatwierdzone przez Passive House Institute płynne membrany do zastosowań wewnętrznych Soudatight SP i Soudatight LQ, które nie wymagają specjalnego przygotowania otworu okiennego przed aplikacją i stanowią doskonałą alternatywę dla taśm SWS w przypadku wymiany stolarki w starszych i zabytkowych budynkach,
  • rama montażowa z systemu SoudaFrame SWI, która składa się z lekkich elementów w kształcie litery „L", zapewniających maksymalnie szczelne połączenie ramy z warstwą ocieplenia.

Obok honorowanego na całym świecie certyfikatu i tytułu Europejskiego Certyfikowanego Mistrza/Wykonawcy Budownictwa Pasywnego lub Certyfikowanego Projektanta Budynków Pasywnych (w zależności od ukończonego Programu Szkoleniowego), absolwenci Akademii Zdrowego Budownictwa uzyskują wpis na Międzynarodową Listę Ekspertów Passive House Institute oraz Ogólnopolską listę „Znajdź Mistrza" Akademii Zdrowego Budownictwa. Na listach tych znajdują się już nazwiska doradców technicznych Soudal, certyfikowanych absolwentów Akademii, służących swoją pomocą podczas organizowanych przez Soudal warsztatów.

- „Bardzo się cieszę, że firma Soudal poszerzyła swoimi produktami zestaw komponentów dedykowanych dla budynków pasywnych, wysoce energooszczędnych, zarówno nowych, jak i modernizowanych. Wykorzystywanie takich wysoce jakościowych komponentów, o potwierdzonych Międzynarodowym Certyfikatem parametrach, jest narzędziem do osiągania wysokich standardów energetycznych. Budynki pasywne, zeroenergetyczne działają jak zespół naczyń połączonych. Wypracowane odpowiednimi komponentami zyski czy zmniejszone straty, znajdują swoje odzwierciedlenie w pozostałych elementach budynku, w tym systemach grzewczo-chłodzących i wentylacyjnych. Ma to przede wszystkim bezpośredni wpływ na najważniejsze aspekty, przez pryzmat których będziemy za chwilę postrzegać i wyceniać nasze budynki: koszty eksploatacji, standard energetyczny i trwałość.  Ogromne znaczenie ma także wykwalifikowana kadra. W ślad za przygotowaniem komponentów, firma Soudal wyszkoliła swoją Kadrę, to Mistrzowie Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego z Międzynarodowym Certyfikatem i wpisem na Listę Ekspertów „Znajdź Mistrza". Interdyscyplinarna wiedza z zakresu budownictwa pasywnego jest takim samym narzędziem, jak odpowiedni dla tego budownictwa produkt. Gratuluję i z czystym sumieniem mogę napisać, że są do Państwa dyspozycji, przygotowani produktowo i merytorycznie!" - mówi architekt Kamil Wiśniewski, dyrektor Akademii Zdrowego Budownictwa i Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego.

- „Akademia Zdrowego Budownictwa to nie tylko Międzynarodowe Programy Szkoleniowe, ale również prężnie rozwijająca się społeczność specjalistów, którą tworzą wszyscy uczestnicy procesu budowy obiektów pasywnych i wysoce energooszczędnych oraz przedstawiciele sektorów powiązanych. Współpraca z Akademią jest dla nas doskonałą okazją, żeby dotrzeć do nich z rozwiązaniami Soudal, i w ten sposób wspierać ideę budownictwa przyjaznego dla środowiska naturalnego - ideę, którą kierujemy się w naszych działaniach od dekad" - podkreśla Michał Sawicki, Kierownik Działu Technicznego Soudal.

Wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu z SoudaFrame SWI lub SWS i uzyskaniem certyfikatu profesjonalnego instalatora Soudal, mogą skontaktować się z ekspertami firmy także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie domszczelny.pl.